Incasso

Incassobureau inhuren in Rotterdam

Normaliter worden de kosten die u maakt voor het inhuren van een incassobureau in de buitengerechtelijke fase doorberekend aan uw debiteur wanneer deze voldoet of een verhaal biedt (hetgeen betekent dat er mogelijkheden zijn om de kosten te verhalen). Indien dit niet het geval is worden de kosten aan u doorberekend. Invorderingsbedrijf onderscheidt zich in dit opzicht van andere bureaus, omdat u ook in dit tweede geval niet bezwaard wordt met de kosten van onze…

Continue reading